تقلب‌های موجود در فروش زعفران
* رنگ کردن خامه زعفران با رنگ موجود در کلاله یا رنگ‌های شیمیایی سنتزی.
* اضافه کردن برخی مواد که از لحاظ ظاهری مشابه کلاله‌های زعفران است مانند گلرنگ.
* افزودن رنگ‌های مصنوعی به زعفران جهت افزایش قدرت رنگی آن.

در همین حال اعمال کم‌فروشی در وزن زعفران نیز از دیگر روش‌های تقلب است. اضافه کردن نمک و شکر به زعفران جهت افزایش جرم آن در این نوع تقلب وجود دارد. لذا یکی از راه‌های تشخیص زعفران اصل مزه کردن آن است که باید دارای طعم تلخ باشد، ولی اگر طعم آن شیرین یا شور باشد یعنی به آن نوعی نمک یا شکر اضافه کرده‌اند.

با این حال در مجموع کسانی که این محصولات تقلبی را می‌فروشند، بسته‌بندی آن‌ها فاقد مشخصات کامل و صحیح تولیدکننده است. بنابراین به‌طورکلی توصیه می‌شود با وجود موارد زیاد تقلب در زعفران و تشخیص سخت آن برای عموم، حتماً از زعفران‌هایی که دارای مجوز رسمی از اداره نظارت بر مواد غذایی بوده، تهیه کنید. بدیهی است که برای حصول اطمینان باید آرم پروانه ساخت را روی بسته‌بندی محصولات مشاهده کنید.

راه شناسایی زعفران تقلبی

با نظرات خود در بهبود روند وب ما را یاری کنید...