کشاورز جوان – رئیس شورای ملی زیتون با ارائه ۵ دلیل گفت: ایران کشور زراعت نیست، بلکه کشور مناسب باغبانی و باغداری است.


احمد بلندنظر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه به تازگی اعلام کرده‌اید، ایران کشور زراعت نیست، بلکه کشور باغبانی و باغداری است، چه دلایلی دارید، گفت: میانگین بارش در ایران یک سوم میانگین جهانی است و تبخیر نیز دو برابر میانگین دنیا است.

رئیس شورای ملی زیتون افزود: در حالی که میانگین بارش در دنیا ۷۵۰ میلی‌متر در سال است،این رقم در ایران ۲۴۰ میلی‌متر و میانگین تبخیر دنیا هم ۲۵۰ میلیمتر است و این شاخص در ایران ۵۰۰ میلیمتر است.

وی ادامه داد: دلیل دوم این است که آبیاری در کشاورزی ایران همانند ۲۰۰۰ سال پیش انجام می‌شود و طی سرمایه‌های زیادی که در سالهای اخیر انجام شده است، آبیاری به روش نوین تنها در ۱۵ درصد زمین‌های کشاورزی کشور انجام می‌شود و ۸۵ درصد به روش ثقلی است.

بلندنظر گفت: مفهوم آبیاری ثقلی این است که آب پایین تر از عمق ۳۰ سانتی‌متر می‌رود و عمیق‌ترین گیاه زراعی نیز قادر نیست این آب‌ها را از عمق زمین به مصرف گیاه برساند، در حالی که کشت درختان به دلیل داشتن ریشه‌های عمیق این توانایی را دارند.

رئیس شورای ملی زیتون گفت: وجود اقلیم‌های مختلف کشاورزی در کشور نیز فرصت مناسبی به کشت گونه‌های مختلف درختان می‌دهد و از نظر اقلیم نیز ایران برای باغداری مناسب است.

وی در ادامه دلایل مزیت باغداری نسبت به زراعت در کشور به تولید ماده خشک بیشتر به ازای مصرف آب اشاره کرد و گفت: به دلیل بازدهی پایین مصرف آب در بخش زراعت تولید ماده خشک به ازای آب مصرفی بسیار پایین است و در صورتی که درختان مثمر جایگزین شود، این شاخص مطلوب‌تر خواهد بود.

بلندنظر در ادامه ارائه دلایل گفت: تنها دشت‌های محدودی در کشور مانند گرگان و  مغان برای زراعت مناسب است و در اکثر استان‌ها مانند قم زراعت جواب نمی‌دهد و باید از کشت درختان استفاده کرد.

رئیس شورای ملی زیتون گفت: در حالی که ۸ تا ۱۱ میلیارد متر مکعب تراز منفی آب زیر زمینی در کشور وجود دارد، برای تولید یک کیلوگرم گندم ۲ هزار لیتر آب استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: حجم ذخیره آب کشور ۵۰۰ میلیارد مترمکعب تخمین زده شده است که ۴۰ درصد از آن در کشور استفاده شده است.