این مطلب بخش سوم از مبحث انگور می باشد

 برای دانلود این pdf که می تواند کمک شایانی به باغداران نماید   اینجا کلیک کنید