به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مرکز فارس ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت : محققان جهاد کشاورزی استان فارس جمعیت های گردوی استان فارس را در مدت 10 سال ارزیابی و 101درخت برتر را در مناطق مختلف استان فارس با ویژگی های مورد نظر گزینش کرده و در نتیجه مطالعات خود امروز 12 رقم جدید و برتر گردو در استان فارس معرفی کردند .

مهرزاد خرد در خصوص نتایج این تحقیقات گفت : نتایج نشان داد که گوناگونی زیادی در ویژگی‌های ریختیکی و فنولوژیکی نژاد‌های گردو وجود دارد و در نهایت بر اساس همه شاخص‌های ارزیابی شده 12 نژاد به ‌عنوان امید بخش به‌ منظور تولید تجاری گردو و 6 نژاد برتر برای تولید چوب معرفی شدند.
خرد گفت : نژاد‌های معرفی شده از نظر میزان محصول دارای عملکرد خوب و دارای گردوهای درشت با کیفیت ظاهری مطلوب و رنگ مغز روشن و دارای درصد مغز 55تا 60درصد هستند.
یوسف‌علی سعادت عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس و مدیر این پروژه گفت: تا کنون در کشور تعداد اندکی رقم اصلاح شده گردو معرفی و نامگذاری شده است و معرفی 12نژاد گردو که از نظر کیفیت و کمیت دارای ویژگی‌های مطلوب هستند مهم‌ترین جنبه نوآوری طرح است.
سعادت در خصوص ویژگی‌های برتر نژادگان‌های معرفی شده گفت : قدرت رشد خوب درختان ، درشت بودن گردو ، رنگ مغز روشن ، مزه و طعم خوب مغز ، درصد مغز بیش از 50 درصد ، رنگ روشن پوسته چوبی مهمترین ویژگی های نژادگان های معرفی شده است.
گردوهای معرفی شده ، هنوز ثبت نام علمی نشده ولی هم اکنون بر اساس منطقه شناسایی نژاد برتر به گردوی بواناتی ، اقلیدی ، کازرونی و سپیدانی مشهور هستند ./س