به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مرکز فارس ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت : محققان جهاد کشاورزی استان فارس جمعیت های گردوی استان فارس را در مدت 10 سال ارزیابی و 101درخت برتر را در مناطق مختلف استان فارس با ویژگی های مورد نظر گزینش کرده و در نتیجه مطالعات خود امروز 12 رقم جدید و برتر گردو در استان فارس معرفی کردند .

مهرزاد خرد در خصوص نتایج این تحقیقات گفت : نتایج نشان داد که گوناگونی زیادی در ویژگی‌های ریختیکی و فنولوژیکی نژاد‌های گردو وجود دارد و در نهایت بر اساس همه شاخص‌های ارزیابی شده 12 نژاد به ‌عنوان امید بخش به‌ منظور تولید تجاری گردو و 6 نژاد برتر برای تولید چوب معرفی شدند.


  • این مقاله صرفا یک مطلب عمومی است اگر به صورت تخصصی و حرفه ای قصد باغداری درخت گردو را دارید و این که قصد تاسیس باغ گردو را دارید کتاب سیر تا پیاز درخت گردو برای شماست.
  • سیر تا پیاز درخت گردو برای باغداری درخت گردو لازم است، هر فردی که در حوزه درخت گردو فعالیت می کند و یا قصد احداث باغ گردو را دارد باید بداند که دنیای باغداری این درخت چه میگذرد و با شیوه های باغداری و نکات اختصاصی این درخت آشنا شود.

در صورتی که شما قصد احداث باغ گردو را دارید کتاب سیر تا پیاز درخت گردو شما را برای یک شروع قوی آماده می کند و دیدگاه شما را نسبت به این درخت تغییر خواهد داد.

برای مطالعه جزییات کتاب روی تصویر زیر کلیک کنیدخرد گفت : نژاد‌های معرفی شده از نظر میزان محصول دارای عملکرد خوب و دارای گردوهای درشت با کیفیت ظاهری مطلوب و رنگ مغز روشن و دارای درصد مغز 55تا 60درصد هستند.
یوسف‌علی سعادت عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس و مدیر این پروژه گفت: تا کنون در کشور تعداد اندکی رقم اصلاح شده گردو معرفی و نامگذاری شده است و معرفی 12نژاد گردو که از نظر کیفیت و کمیت دارای ویژگی‌های مطلوب هستند مهم‌ترین جنبه نوآوری طرح است.
سعادت در خصوص ویژگی‌های برتر نژادگان‌های معرفی شده گفت : قدرت رشد خوب درختان ، درشت بودن گردو ، رنگ مغز روشن ، مزه و طعم خوب مغز ، درصد مغز بیش از 50 درصد ، رنگ روشن پوسته چوبی مهمترین ویژگی های نژادگان های معرفی شده است.
گردوهای معرفی شده ، هنوز ثبت نام علمی نشده ولی هم اکنون بر اساس منطقه شناسایی نژاد برتر به گردوی بواناتی ، اقلیدی ، کازرونی و سپیدانی مشهور هستند ./س